Praktijkinfo

Praktijkinfo geeft je informatie over de praktische kant van een logopedie-behandeling.

Praktijkinfo over verwijzing en legitimatie.

De praktijk is een Direct Toegankelijke Logopediepraktijk (DTL). Dus meestal heb je geen verwijzing nodig van een arts als je naar de logopedist wilt. Maar wanneer je verzekerd bent bij CZ, Delta Lloyd, Ohra of De Friesland, dan heb je wel een verwijzing nodig.

Als je voor de eerste keer komt, is de logopedist verplicht je BurgerServiceNummer te noteren. Ook vraagt ze naar je legitimatiebewijs.

Behandelovereenkomst.

De logopedist zal een behandelovereenkomst met je sluiten. Daarin staan de afspraken over de behandeling. Ook de rechten en plichten van jou als cliënt en de logopedist worden daarin beschreven. Een voorbeeld van de behandelovereenkomst kun je vinden in de cliëntenmap in de wachtkamer.

Praktijkinfo 1

Vergoeding en tarief.

Logopedie wordt volledig vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Daarin geldt het verplichte eigen risico. De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeringen.

Meestal wordt voor logopedie een bedrag van tussen de € 30,- en € 35,- vergoed voor een individuele sessie. Maar dat is afhankelijk van de zorgverzekering. Ter illustratie hier alle tarieven van 2018.

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden.

Afzeggen van een afspraak.

Als je niet op een afspraak kunt komen, moet je die minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dat kan per telefoon, sms, whatsapp of e-mail. Wanneer je te laat of niet afzegt, krijg je een zogenaamde verzuimnota. Die moet je zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden.

Klachtenprocedure.

Heb je een klacht? Praat er over met de logopedist. Je zult er zeker samen uitkomen. Is dat toch niet zo, dan kun je die klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. In de wachtkamer ligt een klachtenfolder in de cliëntenmap.

Ook hier vind je alle info over de klachtenprocedure.

Wet- en regelgeving.

Voor de logopedische behandeling gelden een aantal wetten.

Je kunt al deze info ook vinden in de cliëntenmap in de wachtkamer van de praktijk.